top of page

KOBİ'lerin Sürdürülebilir Finansmana Erişim için Politikaları Hazır mı?

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2023

Yeşil dönüşümün olmazsa olmazlarında KOBİ'lerin, sürdürülebilir ve yeşil fonlara erişmek için çevresel ve sosyal konulara ilişkin süreç ve politikalarını yazılı hale getirmesi gerekiyor.


Özellikle yurtdışı finansmana erişimde birçok finansör kuruluş, KOBİ'lerin çevresel ve sosyal konularda benimsedikleri ilkeleri görmek ve doğru firmaların fonlanmasını sağlamak istiyorlar.


Genel çerçeve olarak KOBİ'lerin veya faaliyet gösterdikleri Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sahip olması gereken iki temel politika bulunmakta.

Bu politikalar ile firma ve OSB'lerin sahip oldukları çevre izinlerini, atık yönetimlerini vb. hususları düzenleyerek; çevreye önemli derecede zarar vermeyeceklerini deklare etmelerini, sosyal tarafta ise çalışanların iş yerindeki güvenliklerinin nasıl sağlandığını, çalışma koşullarını ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılması hedeflenmektedir.


Şunu unutmamak gereklidir ki kamuoyunun erişimine açılmamış hiçbir politika bu konularda yeterlilik sağlamayacaktır.


Bu politikaların oluşturulmasından sonra ise finansör kuruluşların en az yılda bir olmak üzere yerinde denetimler yapması ve bunu dokümante etmesi gerekmektedir. Bu yerinde denetimler, bir kontrol listesi üzerinden yapılmakta olup finansman vadesi boyunca gerçekleştirilmesi gereklidir.


Kreafin Danışmanlık A.Ş.'nin bu konudaki hizmetlerine ve ilgili web sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilir, OSB olarak ya da firma bazında bu hazırlıkları yapmak ve güvenilir bir danışmanlık almak için bizimle temasa geçebilirsiniz.
30 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page