top of page

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planında Belirtilen Hangi Adımları Tamamladı

Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve Türkiye’nin başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum sağlamasını teminen, 2021 yılında "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" yayınlandı. Eylem Planında, (1) sınırda karbon düzenlemeleri, (2) yeşil ve döngüsel bir ekonomi, (3) yeşil finansman, (4) temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, (5) sürdürülebilir tarım, (6) sürdürülebilir akıllı ulaşım, (7) iklim değişikliği ile mücadele, (8) diplomasi ve (9) Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer verildi. Bu çerçevede, Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.


Turkey-Green-Deal-Roadmap
.pdf
PDF dosyasını indir • 3.26MB


Nisan 2023'de Türkiye'nin bu eylemlere ilişkin ilk ilerleme raporu olarak addedilebilecek, "Yeşil Mutabakat Eylem Planı- Yıllık Faaliyet Raporu (2022) " yayınlandı.Turkey-Green-Deal-Annual-Report-2022
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.39MB35 görüntüleme0 yorum

Comentarios


bottom of page