top of page

Sürdürülebilirlik Artık Bir Farkındalık Değil, Bir Yetkinlik

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2023

Sürdürülebilirlik konusunda neler yapılması gerektiği, hem kurumlar hem de STK'lar aracılığıyla çokça anlatıldı, ancak "nasıl" sorusu genellikle üst düzey söylemlerde kaldı. Aslında bu durumun temel nedeni, sürdürülebilirlik konusuna inanan ve iklim risklerine ilişkin tedbirler alınmadığı durumda sonraki nesiller için endişelenen birçok insanın olmasına rağmen, onlara yol gösterecek ve teoriyi gerçek hayat örnekleriyle birleştirmelerini sağlayacak gerekli eğitime ulaşamamalarıdır.


Bunu bir örnek üzerinden somutlaştıralım. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir sel felaketi yaşandı (https://youtu.be/qkrnTiHxhWs). Bu örnekte felaketin nasıl başladığını ve nasıl geliştiğini görebilirsiniz. Bu felaketi yaşayan insanların, daha öncesine göre farkındalıklarının çok daha fazla arttığı açıktır. Ancak yaşanmadan önce oturdukları konutların sel suları altında kalma olasılığı belki hiç akıllarına gelmemiştir.

İklim riskleri konusunda yeterince bilgilendirilmiş insanların olaylara veya süreçlere bakış açılarının değiştiği, iklim değişikliğinin yaratacağı sonuçlara uyum sağlamak veya etkileri azaltmak için sürekli olarak yaratıcı çözümler üretmeye çalıştıkları görülmektedir.


Firmalar, üretim tesisleri ve hane halkı yani bireyler, neyle karşılaşacaklarını anladıkları ve bilgilendirildikleri her durumda gerekli önlemleri alma konusunda son derece başarılıdır.

Bu gerçeklikten hareketle, Kreafin Danışmanlık A.Ş., firmalara üretim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak, fiziksel ve geçiş risklerine karşı direnç kazandırmak, karşılaşacakları ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere uyum sağlamak konularında teorik bilginin yanı sıra sektörlerine özgü dinamikleri, uluslararası fonlara erişim için neler yapılması gerektiğini ve talep edilmesi halinde uçtan uca sistem kurulumunu desteklemektedir.

Bu desteğin en önemli kısımlarından biri ise firma çalışanlarının bu konudaki bilgi ve beceri kapasitesini artırmak için yapılan çalışmalardır.


Dünya ticaretinde rekabetin en önemli faktörü olacak sürdürülebilirlik ve iklim riskleri konusunda çalışanlarınızı eğitmek, gerekli sistem ve süreçleri kurmak için bugün bizimle iletişime geçin.
4 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page