top of page

İklim Değişikliği Fiziksel Riskler: Gayrimenkul Değerleme (Ekspertiz) Sektörünü Nasıl Etkiler?

İklim değişikliği, dünya genelindeki gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İklim değişikliğinin neden olduğu fiziksel riskler, gayrimenkullerin değerini ve kullanılabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir.


Türkiye'de, SPK ve SEDDK tarafından getirilecek düzenlemeler ile iklim risklerinden olan fiziksel riskler ilişkin bilgilerin artık ekspertiz sektöründe önemli olacağını belirtmek gerekir. Bu düzenlemelere göre, gayrimenkul değerleme raporlarında artık fiziksel riskler hakkında aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

  • Bölgede meydana gelebilecek doğal afetler ve iklim değişikliğinin neden olduğu diğer fiziksel riskler

  • Bu risklerin gayrimenkulün değerini ve kullanılabilirliğini nasıl etkileyebileceği

  • Gayrimenkulün bu risklere karşı ne kadar dayanıklı olduğu

Kreafin, gayrimenkul değerleme şirketlerine bu yeni düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olmak için geliştirdiği bir platformdur. Kreafin platformu, gayrimenkullerin fiziksel risklere karşı dayanıklılığını değerlendirmek için gerekli verileri ve analizleri sağlar.


İklim değişikliğinin neden olduğu fiziksel riskler, gayrimenkul piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir. Gayrimenkul değerleme şirketleri, bu riskleri dikkate alarak daha doğru ve güvenilir raporlar hazırlamalıdır. Kreafin platformu, gayrimenkul değerleme şirketlerinin bu riskleri değerlendirmelerine ve daha doğru raporlar hazırlamalarına yardımcı olabilir.


Ek Bilgiler:

  • Fiziksel riskler, iklim değişikliğinin neden olduğu sel, fırtına, kuraklık, aşırı sıcaklık gibi olayları kapsar.

  • Fiziksel riskler, gayrimenkullerin değerini azaltabilir, kullanılabilirliğini engelleyebilir veya hatta gayrimenkulün tamamen yok olmasına neden olabilir.

  • Gayrimenkul değerleme şirketleri, fiziksel riskleri değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında fiziki inceleme, saha araştırması, veri analizi ve modelleme yer alır.

  • Kreafin platformu, gayrimenkullerin fiziksel risklere karşı dayanıklılığını değerlendirmek için çeşitli veri ve analizleri kullanır. Bu veriler arasında meteorolojik veriler, jeolojik veriler ve yapısal veriler yer alır.

  • İklim risklerinin yanında emisyon hesaplaması yapmak zorunda olan kuruluşlar; bankalar, sigorta kuruluşları ve inşaat firmaları bir dizi yeni bilgi setine ihtiyaç duyacaklardır. Bu bilgilerin neler olduğu bugün öğrenmek ve hazırlık yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Comments


bottom of page