top of page

İhracatçılar için Potansiyel Karbon Senaryoları ve AB SDKM Maliyetleri

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SDKM/CBAM) kapsamında ihracat sırasında ödenecek karbon maliyetleri hesaplanırken ithalatın yapıldığı ülkedeki düzenlemeler de dikkate alınmaktadır.


Türkiye'de karbon borsası ve AB ihracatında karbon maliyetleri senaryoları,çimento,demir çelik,gübre,elektrik, alüminyum
Türkiye'de karbon borsası ve AB ihracatında karbon maliyetleri senaryoları

Bu kapsamda Türkiye'nin de ulusal bir karbon borsası kurmak için girişimleri devam etmektedir. Ancak uygulamanın başlayacağı 2026 yılına kadar karbon borsasının kurulması ve düzenlemelerinin ne düzeyde olacağını bilemediğimizden toplam altı senaryo bazında bu etkileri sizler için özetlemek istedik. Bu senaryolardan ilk üçü karbon borsasının olmadığı durumu, sonraki üç senaryo ise karbon borsasının kurulduğu ve işlediği durumları öngörmektedir.

  • Sektörlerin emisyon yoğunluğu tespit edilmediği durum

AB-ETS CO2 Fiyatı X AB-Sektör CO2 Yoğunluğu

  • Sektörlerin emisyon yoğunluğunun tespit edildiği durum

AB-ETS CO2 Fiyatı X Türkiye-Sektör CO2 Yoğunluğu

  • Sektörlerin emisyon yoğunluğunun tespit edildiği ve bir kısmının vergi yada gönüllü piyasalardan temin edilen sertifikalar ile ödendiği durum

AB-ETS CO2 Fiyatı X (AB-Sektör CO2 Yoğunluğu - Firma CO2 Yoğunluğu)

  • AB Emisyon Ticaret Borsası (EU ETS) ile birebir aynı sistemin kurulması- tahsisat, politikalar ve AB emisyon yoğunluklarının kullanıldığı durum

(AB-ETS CO2 Fiyatı - Türkiye CO2 Fiyatı) X AB-Sektör CO2 Yoğunluğu

  • AB Emisyon Ticaret Borsası (EU ETS) ile birebir aynı sistemin kurulması- tahsisat, politikalar aynı iken ihracatçı ülkenin emisyon yoğunluklarının ithalat fiyatına giydirildiği durum.

(AB-ETS CO2 Fiyatı - Türkiye CO2 Fiyatı) X Türkiye-Sektör CO2 Yoğunluğu

  • AB Emisyon Ticaret Borsası (EU ETS) ile birebir aynı sistemin kurulması- tahsisat, politikalar aynı iken emisyonların bir kısmının vergi yada gönüllü piyasalardan temin edilen sertifikalar ile ödendiği durum

(AB-ETS CO2 Fiyatı - Türkiye CO2 Fiyatı) X (AB-Sektör CO2 Yoğunluğu - Firma CO2 Yoğunluğu)


Bu altı ihtimal dahilinde Karbon Maliyetlerinizi modellerimiz ile 3-5 yıl vade aralığında karşılaşacağınız etkileri kolayca hesaplayabilirsiniz. Senaryolarımızı kullanmak ya da hesaplarınızı Kreafin Danışmanlık A.Ş. ile yapmak için bugün bizimle iletişime geçin.


Comments


bottom of page