top of page

Finansal Kuruluşların Emisyon Azaltımı İçin En Zor Portföy- Yatırım Fonlarının (ETF) Emisyonları

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2023

Borsada işlem gören fonlar (ETF'ler), hisse senetleri, tahviller, emtialar veya endeksler gibi bir sepete dayanan menkul kıymetlerin performansını takip eden popüler yatırım araçlarıdır. ETF'ler, düşük ücretler ve yüksek likidite ile çeşitlendirilmiş portföylere yatırım yapma imkanı sunmaktadır. Bununla birlikte, ETF'lerin özellikle sera gazı emisyonu (GHG) yapan şirketlere yatırım yaptıklarında çevresel etkileri oluşmaktadır.


Bir ETF'nin çevresel etkisini bilimsel temelli yöntemlerle ölçülmesi portföyündeki şirketler tarafından salınan emisyonların, ETF'nin sahip olduğu oranla ağırlıklandırarak gerçekleştirilmektedir.

Finanse edilen emisyonlar, bir ETF'nin yatırımlarının karbon ayak izini yansıtır ve yatırımcıların portföylerini çevresel hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak, finanse edilen emisyonları yönetmek, ETF sağlayıcıları için kolay bir görev değildir. ETF'ler finanse edilen emisyonlarını hesaplarken çeşitli engel ve zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

  • Veri erişilebilirliği ve kalitesi: Finanse edilen emisyon verileri, bir ETF'nin portföyündeki tüm şirketler için her zaman mevcut veya güvenilir olmayabilir. Farklı yöntemler ve standartlar da tutarsız veya karşılaştırılamaz sonuçlara yol açabilir.

  • Portföy oluşturma ve yeniden dengeleme: ETF sağlayıcıları, benchmark endekslerinin performansını takip etme ve finanse edilen emisyonları azaltma arasındaki dengeyi sağlamak zorundadır. Likidite ve verimlilik açısından zarar vermeden portföy değişiklikleri yapma sayısı ve sıklığı konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilirler.

  • Yatırımcı talebi ve tercihleri: ETF sağlayıcıları, yatırımcılarının çevresel performanslarıyla ilgili farklı beklenti ve hedeflere uyum sağlamak zorundadır. Ayrıca finanse edilen emisyon stratejileri ve sonuçları hakkında açık ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmaları gerekir.

Bu zorlukları ele almak için ETF sağlayıcıları, finanse edilen emisyonlarını yönetmek için neler yapabilirler:

  • Hariç tutma: Bu yaklaşım, finanse edilen ve yüksek emisyonlara sahip olan veya belirli çevresel kriterleri karşılamayan şirketleri veya sektörleri dışlamayı veya elden çıkarmayı içerir. Bu, bir ETF'nin finanse edilen emisyonlarını azaltabilir, ancak benchmark endeksinden sapma ve takip hatasını artırabilir.

  • Dahil etme: Bu yaklaşım, finanse edilen ve düşük emisyonlara sahip olan veya belirli çevresel kriterleri karşılayan şirketleri veya sektörleri dahil etmeyi veya ağırlıklandırmayı içerir. Bu, bir ETF'nin çevresel performansını artırabilir, ancak portföy kompozisyonunda önyargı veya riskler de oluşturabilir.

  • İşbirliği: Bu yaklaşım, yüksek emisyon ile zayıf çevresel uygulamalara sahip şirketler veya sektörlerle işbirliği yapmayı ve performanslarını iyileştirmelerini teşvik etmeyi içerir. Bu, bir ETF'nin yatırımlarının davranışını ve etkisini etkileyebilir, ancak sonuç elde etmek için daha fazla kaynak ve zaman gerektirebilir.

ETF'ler, yatırım dünyasının önemli ve büyüyen bir parçasıdır ve iklim değişikliği ve diğer çevresel sorunları ele almada önemli bir rol oynarlar. ETF sağlayıcıları, finanse edilen emisyonlarını etkili bir şekilde yöneterek, yatırımcılara çevresel değerlerine ve hedeflerine uygun portföyleriyle ilgili daha fazla seçenek ve fırsat sunabilirler.


Ancak bu yaklaşımların izlenmediği durumlarda emisyonlarını belirli düzeyde azatmayı yada Net Sıfır olmayı hedefleyen şirketler finanse edilen emisyonlarını denkleştirebilmek için karbon sertifikaları temin etmek zorunda kalacaklardır. Bu yaklaşımda fonların yönetim giderlerine yansıyacaktır.


Yatırımcılar düşük emisyona sahip ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında çevresel etkilerini düşürmeye çalışan şirketlere yatırım yapan ETF'lere yatırım yaparken standart maliyetler ile karşılaşırken bunu tercih etmeyen yatırımcılar ise fon yönetim giderlerine ödedikleri giderlerde ek bir kalem olarak karbon etkisini görmeye başlayacaklar.

Comments


bottom of page