top of page

Sürdürülebilirlik, İklim Riski ve ÇSY Kavramları

Güncelleme tarihi: 17 Tem 2023

Bugün bu kavramlar hakkında temellere inmek ve kafalardaki karışıklığı gidermeyi amaçlıyoruz.


  • Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ( ÇSY-ESG) sistemleri: Adında anlaşılacağı üzere ÇSY bir sistem olarak sınıflanmaktadır ve temelde işletmelerin çevreye, topluluklara ve bu hususların yönetimine ilişkin nasıl bir çerceve çizdiğini yazılı hale getirdiği ve belirli metriklerle nasıl yönettiğini gösteren sistemlerdir.

  • İklim Riskleri : İklim değişikleri nedeniyle ortaya çıkan akut ve kronik fiziksel riskler ile yine iklim değişikliği nedeniyle yeni mevzuatlar yada teknolojilere uyumlanma kapasitesini yani geçiş risklerini ifade eder. Bu nedenle bir risk tipi olarak sınıflanmaktadır.

  • Sürdürülebilirlik ise işletmelerin faaliyetlerini devam ettirirken gerek iklim risklerine dayanaklılığını gerekse ÇSY ile var olduğu ve hizmet sunduğu kitlenin sonraki nesillere negatif bir etkisi olmadan devam ettirmesine ilişkin bir vizyon olarak görülebilir.


Kısaca bir vizyon çevresinde kurulması gereken bir risk yönetimi ve gerekli metrik ve hedeflerin izlendiği bir sistemden bahsediyoruz.


Finans sistemi üzerinden örneklendirmek gerekirse

  • Bugün sadece bazı bankalarda bulunan ve belirli büyüklük üzerindeki krediler için yapılan Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme (ÇSRD) sistemlerinin genişletilmiş bir halinin kurulması, her ölçek için verilen kredilerin Çevresel ve Sosyal etkileri değerlendirilip bir sınıflama yaparken aynı zamanda bu sistemin sorumlulukların belirlendiği, hedeflerin konularak izlendiği, hissedarlar ve kamuoyuna duyurulduğu şeffaf bir yapının kurulması gereklidir.

  • İklim risklerinin yönetimi ise kredi alan işletmelerin lokasyonlarını, iş kollarını ile teknolojik altyapısını ve değişiklere uyum kapasitesini dikkate alarak bir risk değerlendirmesi yapılması gereklidir. Bu risklilik seviyesi karşılık hesaplamalarında, ekonomik sermaye ve stres testi senaryolarında kullanılacaktır.

  • Sürdürülebilirlik ise raporlar aracılığı ile risk ve fırsatların belirlendiği, bu risk ve fırsatlar için nasıl metrikler konulduğunu ve izlendiğinin sunulmasından ibarettir.48 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page