top of page

Emisyon Doğrulama Raporunuz İçin Neler Yapmalısınız?

Güncelleme tarihi: 18 Tem 2023

Avrupa Birliği (AB) komisyonunda kabul edilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SDKM - CBAM) ile birlikte ithalat mallarının yarattığı emisyonların raporlanması gerekmekte. Bu raporlamanın minimum gereksinimlerini ve hali hazırdaki durumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.


1-Ürünlerin üretildiği üretim tesislerinin tanımlama kodu.


Bu kod AB ETS sistemi kapsamında ülkedeki her üretici firmanın tüm tesisleri için kamu tarafından verilen bir kodlama sistemi, bu kodlamanın ülkemizde karbon borsası geliştirme sürecinde atanması ya da şimdiden Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmesi gerekmekte.


2-Üretim yapılan tesisi işleten firmanın iletişim bilgileri.


Bu iletişim bilgisi üretimden sorumlu firmaya ait fiziki adres, ticaret sicil no su, vergi no su, posta kodu, e-mail, telefon ve atanan sorumlunun adı soyadı bazında olmalı.


3-Raporlama periyodu


Bu bilgi emisyonların hangi tarihten başladığını ve dönemini içermeli, yıllık yada altı aylık olabileceği gibi Aralık ayından sonraki Aralık ayına kadar yada Haziran ayından bir sonraki haziran ayına kadar olabilir. Firmaların finansallarının kesinleşme süresini düşünürsek ikinci seçenek daha makul görünmektedir.


4-Emisyon doğrulamasını yapan kuruluşun bilgileri


Bu bilgi bilimsel temelli emisyon hesaplamalarını doğrulayan kuruluşum adı ve iletişim bilgileri şeklindedir. 2. Madde de belirtilen detayda olmalıdır.


5-Doğruluma kuruluşunun akreditasyon numarası ve akredite eden kuruluş.


Burada doğrulamacı kuruluşun akredite eden kuruluşun, (Türkiye'de Türk Akreditasyon Kurumu dur) bilgileri ve akreditasyon numarası bildirilecektir. Bu akreditasyon numarası halka açık kaynaklardan (akredite eden kuruluşun web sitesinden) teyit edilebilir olmalıdır.


6-Doğrulama kuruluşunun saha ziyareti tarihi ve yapılamadı ise nedeni.


7-Deklere edilen tüm ürünlerin her biri için ilgili raporlama dönemindeki üretim miktarı.


Bu ifade elektrik üretimi için KWH, diğer üretimler için ton yada metrik ton olarak belirtilmelidir. Sadece ağırlık değil aynı zamanda adet sayısını da tutmak faydalı olacaktır.


8-Deklere edilen tüm ürünlerin her biri için, direkt emisyon miktarı.


Emisyonlar direkt ve dolaylı emisyonlar olarak ikiye ayrılmakta, üretim ve firmanın kendi faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan emisyonlara direkt emisyonlar, tedarik, dağıtım ve ürünün yaşam döngüsündeki nedeni ile oluşan emisyonlara ise dolaylı emisyonlar denmektedir. Emisyon hesaplamalarına ilişkin detaylar için bizimle temasa geçebilirsiniz.


9-Üretim tesisindeki emisyonların her bir ürün bazında nasıl etkilendiği


Örneğin üretim tesisinde kullanılan elektrik enerjisinin her bir ürün bazında dağıtımı ve hesaplamasının belirlenmesi gereklidir. Bir ton çelik üretimini ele alırsak ocakların, preslerin ve diğer makinelerin toplam içerisindeki dağılımını ifade etmektedir. Bu tür hesaplamalar için yine bizimle temasa geçebilirsiniz.


10-Üretilen ürünlerin her biri için emisyon ve enerji kullanımın sayısallaştırılması.


Yukarıda belirtilen emisyon doğrulama raporu minimum gereklilikleri basit yani tek bir GTIP koduyla tanımlanabilecek nihai ürünler içindir. Araba yada bir makine üretimi gibi kompleks ürünlerin kriterleri için bizimle temasa geçebilirsiniz.


emisyon raporunuzu doğrulatın
emisyon raporunuzu doğrulatın

39 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page